Workshops Familieopstellingen

Tijdens een workshop Familieopstellingen ontdekken we samen een thema met behulp van oefeningen, systemische kennis en familieopstellingen. Het hoofd mag even op de achterbank. Door te voelen en ervaren, op een andere manier kijken, iets aankijken wat voorheen nog niet kon: het levert ruimte, rust en meer vrijheid op voor het leven zoals jij dat wilt. 

Tijdens een workshop is er ruimte voor een aantal vragen voor opstellingen. Daarnaast kan je gevraagd worden als representant en geef je zo een ander de mogelijkheid inzicht te krijgen in zijn of haar familiedynamieken en patronen. Het representant zijn kan ook bij jou iets in beweging brengen.

Wat zijn systemisch werk en familieopstellingen?
Systemisch werk kijkt naar families, organisaties, de samenleving als systemen, hoe die werken en wat er nodig is om in balans te komen en het leven en de energie (weer) te laten stromen. Familieopstellingen zijn een vorm van systemisch werk waarmee zichtbaar kan worden waar een probleem of een patroon vandaan komt. Letterlijk zichtbaar: door representanten voor familieleden neer te zetten in de ruimte worden onderlinge (onbewuste) verhoudingen duidelijk. Met behulp van interventies kan beweging komen in dat waarin je vastloopt.

Lees hier meer over systemisch werk en familieopstellingen.

Bekijk de agenda voor de data, locatie en kosten en het aanmeldformulier.

Helpen. We doen het allemaal. Je kind helpen met eten, koken voor iemand die ziek is, anderen helpen door het werk dat je doet in de zorg, het onderwijs, eigenlijk kan je bij elk type werk wel helpen.
Voldoening kan het geven, een fijn gevoel, verbondenheid. En helpen kan ook zorgen voor vermoeidheid of andere signalen dat het minder goed met je gaat. Dat je zoveel anderen helpt dat het met jou niet meer goed gaat.

Helpen kan een manier zijn om om te gaan met lastige dingen, een patroon dat je al vroeg aanleerde om je veilig te voelen als kind of je plek te verdienen. Als ik nu zorg dat het met iedereen goed gaat, dan gaat het met mij goed. Heel begrijpelijk hoe het kan ontstaan én ook hoe daar last van kunt krijgen als je blijft helpen op deze manier in je volwassen leven.

Helpen kan ook een manier zijn om balans te brengen: een uitwisseling van wederzijds helpen die zorgt voor een opwaartse spiraal. Zo wordt er steeds wat toegevoegd!

Waar komt het helpen vandaan en hoe doe je dat op een manier die voor jou én voor de ander goed is?
Tijdens deze workshop ontdekken we samen de systemische kanten van helpen.

Wanneer een eerste kind wordt geboren, ontstaat nieuw systeem: dat van het nieuwe gezin. Het kind is verbonden met het hele familiesysteem, zowel van de vader als de moeder. Hoe werkt dat? En waar kan je rekening mee houden als ouder?

Ook nemen beide ouders dingen mee uit het gezin waar zij uit komen. Zowel helpende als niet-helpende dingen. Wat kan je doen als ouder om je kind(eren) te geven wat je voor ze wilt in het leven? En hen zo min mogelijk te belasten?

Met de systemische bril kijken we naar ouderschap.

Het land waar jij geboren bent, hoort bij jouw wortels. Ook de afkomst van jouw ouders en voorouders horen daarbij.
Als dit helemaal zijn plek mag hebben, ervaar je compleetheid. Maar wat als dit niet zo is? Wat als een deel van waar je vandaan komt, er niet mag zijn? Bijvoorbeeld omdat er in je familie niet over gesproken wordt. Of wanneer er sprake is van schaamte of schuld door gebeurtenissen uit het verleden.

Ontdek je verbondenheid met jouw wortels en ervaar de kracht die daar vandaan komt wanneer je de verbinding herstelt of versterkt.